بازگشایی حواله ارسال منطقه ای کتاب برای مدارس
صفحه اصلی اخبار بازگشایی حواله ارسال منطقه ای کتاب برای مدارس

بازگشایی حواله ارسال منطقه ای کتاب برای مدارس

باز شدن حواله ارسال کتاب توسط مناطق به مدارس 

طبق اخبار منتشره از سوی سامانه توزیع و فروش مواد آموزشی و به نقل از پایگاه خبری سامانه های دانش آموزی ،  ثبت حواله جهت ارسال کتاب از منطقه به مدرسه براساس سفارش های داده شده برای دانش آموزان مدرسه  بازگشایی شده و مدارس می توانند نسبت به دریافت حواله از مناطق خود اقدام نمایند.

برای آشنایی بیشتر با روند ارسال کتاب برای دانش آموزان، میتوانید از طریق سامانه توزیع کتاب های درسی اطلاعات بیشتر را کسب کنید. 

در گام نخست از ارسال کتاب، کتاب ها از طریق استان ها به مناطق ارسال خواهد شد و سپس از طریق مناطق با توجه به حواله های صادر شده برای مدارس، تخصیص کتاب برای مدارس انجام خواهد گرفت. در این حواله اسامی دانش آموزان هر مدرسه برای دریافت کتاب قرار خواهد داشت. 

مدارس پس از تحویل کتاب ها لیست ارائه شده را با لیست موجود ثبت نامی داخلی مطابقت داده و فرایند ارسال کتاب نهایی خواهد شد. این نکته قابل توجه خواهد بود که پس از صدور حواله، امکان اصلاح سفارش وجود نخواهد داشت. 


مهم ترین نکات در خصوص ارسال کتاب های درسی از مناطق به شرح زیر می باشد . 

1 –ارسال کتاب تنها برای دانش آموزان موجود در مدرسه که سفارش کتاب آن ها در سامانه فروش و توزیع به صورت فردی یا گروهی ثبت شده است، انجام می گیرد. 

2 - ضمیمه هر حواله ارسال کتاب از منطقه به مدرسه، لیست دانش آموزان مربوط به آن حواله قابل مشاهده و بررسی توسط مسئول مدرسه است.

3 - پس از صدور حواله ارسال کتاب از منطقه به مدرسه، امکان اصلاح سفارش دانش آموزان موجود در حواله وجود ندارد.

4 - چنانچه دانش آموزی پس از صدور حواله اقدام به تغییر مدرسه نماید، باید از مدرسه قبلی کتاب خود را دریافت کند

5- در حواله ها نام مسئول توزیع و تاریخ حواله مربوط به کتب قابل تحویل در مدرسه  نمایش داده می شود.  

ضمناً آدرس و شماره تماس مدرسه و نام تحویل گیرنده طبق آنچه که درمنوی تکمیل اطلاعات پستی مدرسه ثبت شده نمایش داده می شود.


دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

چالشی برای دانش آموزان چینی

تلاش برای بهبود روش های اموزش و ترغیب دانش آموزان به آموزش و تمرین، به صورت...